08-09-14

Watersnoodmuseum - Ouwerkerk - Schouwen Duiveland IV

Zovele verhalen waar men kan naar luisteren in een speciale TV-hoek.

Ook zeer aangrijpend zijn deze dagboeken...de aangrijpende tekst van één ervan geef ik even weer, omdat het misschien niet duidelijk leesbaar is via de foto.

 

Bij het geteisterde Stavenisse vluchtte die nacht een echtpaar.

In de woonkamer stond het water al tot boven de knieën. De vrouw was al op de gang, de man was nog even een tas aan het pakken die in de kamer stond.

Maar binnen enkele tellen was het water nog een halve meter gestegen en drukte de deur dicht. De vrouw trok, de man duwde, maar het water was sterker en zij konden de deur niet open krijgen. Zij moest vluchten en de man verdronk aan de andere kant van de deur.

Op Tholen zag een man zijn vrouw en dertien kinderen verdrinken zonder een hand uit te kunnen steken.

Ergens te midden van het kolkende water en striemende kou zit een jonge man met zijn verloofde in een roeiboot die niet kan varen.

Als na anderhalve dag eindelijk een reddingsboot komt is het meisje dood en de jongen half krankzinnig.

Een jongen uit Stavenisse zwemt urenlang met z'n meisje op z'n rug. Dan raakt zij te verkleumd en uitgeput en verdwijnt in de diepte.

Een man is met zijn vrouw op het dak gevlucht, zijn vrouw aan de ene hand, de andere geklemd om de schoorsteen.

Het water kabbelt dag en nacht langs hen voort en zijn rechtervoet slaat achtereen, met de golfklots van het water tegen de dakgoot. Wanneer ze gered worden is die voet kapot. De man heeft geen voet en geen been meer. Het is slechts een versplinterd bot.

Op Tholen zwalkt een gezin van zes personen rond op een vlot dat in de haast gemaakt is. Eén voor één verdwijnen zij in de diepte. Alleen een jongeman wordt nog als laatste gered.

Ergens hangen een man en een vrouw met hun vier kinderen aan de dakgoot. Een halfuur, een uur, dan laten zij één voor één los en verdwijnen in het het grauwe gulzige water.

Een man komt aanstrompelen met zijn dochter op z'n arm. Men neemt haar van hem over zij is dood, hij zegt mijn andere dochter is ook dood..... 

 

Copy of IMG_6107.JPGCopy of IMG_6106.JPG
Copy of IMG_6108.JPG

 

Watersnoodmuseum - Ouwerkerk - Schouwen Duiveland III

Zelf was ik toen nog niet geboren, maar ik herinner me wel dat we eens een uitstap richting deltawerken hebben gemaakt. Waarschijnlijk Oosterscheldekering.

Voor een kind (8 à 10j?) destijds niet bijster interessant al die machines  en bergen modder en zand, nog niet de ernst erachter kon bevatten.

Aan die stormvloedkering hebben ze maar liefst 26 jaar gewerkt van 1960 tot 1986, maar alle deltawerken  zijn een knap staaltje vakwerk, of hoe de mens de zee soms kan overwinnen.

Nu dachten we dat we toch redelijk snel door dit museum heen zouden zijn, niets was minder waar. Niet helemaal getimed, maar we hebben er toch wel minstens 2h binnen gezeten en zijn zeker nog niet uitgekeken - een plek waar we zeker nog terug naar toe zullen gaan.

Een korte beeldenschets van de film die je er kan bekijken over de ramp.

Copy of IMG_6056.JPGCopy of IMG_6061.JPGCopy of IMG_6064.JPGCopy of IMG_6077.JPG   

 

 

 

 

 

 

07-09-14

Watersnoodmuseum - Ouwerkerk - Schouwen Duiveland II

Water een oerkracht,

niemand of niets wordt ontzien,

zoveel vernietigd.

 

300 verwoeste huizen

1835 doden

72500 evacués

3000 beschadigde boerderijen

200000 hectare land onder water

2000 paarden

12000 varkens

40000 beschadigde woningen

140000 stuks pluimvee

ruim 1,5 miljard gulden schade

 klik op foto om te vergroten

musea,ouwerkerk,watersnoodmuseum,ramp 1 februari 1953